Dil Ki Gali ek Hindi Dubbed Action aur Romance Movie hai. Direct kiya hai Vincent Selva ne. Main Lead Role me hai Jithan Ramesh aur Saloni Aswani. Music Compose kiya hai Srikanth Deva ne. Hindi Dubbed Version ko Produced kiya hai Baba Arts Ltd ne. Hindi Dubbed Version 29 June 2020 ko Goldmines Telefilms YouTube Channel par Release huwa tha. Hindi Dubbed Version ka Running Time hai 2 Hour 5 Minute. Dubbing Director ka kaam kiya hai Dileep Misra ne.


Dil Ki Gali

Hindi Dubbed Title : Dil Ki Gali

Original Title : Madurai Veeran

Dubbing Producer : Baba Arts Ltd

Director : Vincent Selva

Dubbing Director : Dileep Misra

Star Cast : Jithan Ramesh, Saloni Aswani, Lal, Telangana Shakuntala, Venniradai Moorthy, Cochin Haneefa, Avinash, Manobala

Writer : Teja

Music Director : Srikanth Deva


YouTube Release Date : 29 June 2020

YouTube Release Source : Goldmines Telefilms

Hindi Dubbed Version Running Time : 2 Hour 5 Minute

Genres : Action | Romance

Dubbed Language : Hindi

Original Language : Tamil

Original Version Release Date : 18 April 2007

Original Version Running Time : 2 Hour 28 Minute

Country : India


Dil Ki Gali darasal Tamil Movie Madurai Veeran ka Hindi Dubbed Version hai. Produce kiya hai Sayed Kader ne aur Likha hai Teja ne. Tamil Version 18 April 2007 ko Theatre par Release huwa tha. Tamil Version ka Running Time tha 2 Hour 28 Minute. Shiva ka Role kiya hai Jithan Ramesh ne aur Priya ka Role kiya hai Saloni Aswani ne.